Pětikapka

Z každého nákupu na
e-shopu s naším logem
"pětikapky" jde příspěvek
na konto nadace
Kapka naděje.
Nemusí pršet,
stačí, když
(pěti)kape aneb Kapka
ke kapce sedá.
Pomozte nám
zařídit, aby o letošních
Vánocích kromě sněžné
nadílky také pořádně
nakapalo.
Staňte se jedním
z řady (Pěti)kapajících
a přispívejte pravidelně
na konto Kapky naděje.
Dokapejme se
společnými silami
k tomu, abychom
pomohli těm nejmenším.

p2tikapkaODKUD NEJVÍCE KAPE?

p2tikapkaCO JE TO PĚTIKAPKA?

NEMUSÍ PRŠET, STAČÍ KDYŽ (PĚTI)KAPE

NEMUSÍ PRŠET, STAČÍ KDYŽ (PĚTI)KAPE

Projekt Pětikapka je společným úsilím mediální agentury SABANERO s. r. o. a jejích klientů o cílenou podporu myšlenky vyjádřené Nadačním fondem Kapka naděje, jehož posláním je kontinuální a trvalá podpora Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol a desítek dalších hemato-onkologických oddělení po celém Česku. Partnerské internetové obchody programu, které jsou označeny pětikapkou se zavázaly podpořit nadaci přispěním pěti korun z každého nákupu  realizovaného na jejich stránkách.

Pro úsměvy nemocných dětí

Pro úsměvy nemocných dětí

Pětikapka z nákupu plynoucí na konto Nadačního fondu Kapka naděje pomáhá v plnění cílů fondu nejen v oblasti zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod dětských leukémií, ale svůj užitek nachází také v oblasti psychosociální péče. Léčba dětských pacientů s poruchami krvetvorby je dlouhodobou záležitostí a děti jsou tím často vyloučeny z kolektivu. Díky pětikapce a Nadačnímu fondu Kapka naděje jim tak těžké dny zpříjemňují návštěvy sportovců, umělců a dalších zajímavých osobností, oblíbené mezi dětmi pak bývají zejména velikonoční nadílky a dárečky v období Vánoc.

p2tikapkaCÍLE

1

Nákup potřebných přístrojů pro diagnostiku a léčbu dětských leukémií. Jedná se zejména o přístroje sloužící ke zrychlení diagnostiky leukémií, stanovení hodnot krevního obrazu, přípravu některých krevních produktů apod.

3

Cílem nadačního fondu je kontinuálně nakupovat a následně darovat přístrojové vybavení na tato pracoviště tak, aby diagnostické, léčebné a diagnostické přístroje odpovídaly požadavkům nejmodernějších trendů v oboru transplantologie.

2

Léčba dětských pacientů s poruchami krvetvorby je dlouhodobou záležitostí. Několikaměsíční pobyty v nemocnici vyřazují děti z kolektivu, zájmových kroužků, omezují jejich kontakt s kamarády. Vzhledem k těmto skutečnostem se Nadační fond Kapka naděje snaží působit i v oblasti psychosociální péče.

4

Zlepšení léčebných výsledků je podmíněno existencí vlastní výzkumné základny na klinice dětské hematologie. Nadační fond Kapka naděje se snaží tyto aktivity podporovat tím, že poskytuje prostředky na výzkum účinku nových léků, provádění klinických studií a jiné.

p2tikapkaMYŠLENKA

onkologie

Hlavní myšlenkou vedoucí k započetí projektu byla identifikace iniciátora projektu s potřebou podpory fondu Kapka naděje. Díky široké škále klientů provozujících internetové obchody, a zejména jejich ochotě zapojit se do projektu, vznikl první obrys projektu Pětikapka. Vlna podpory tak vytvořila velkou síť spolupracujících e-shopů, které denně generují další pětikapky, které mohou plynout na konto nadačního fondu. Nyní každý prodejní web označený touto symbolickou pětikapkou přislíbil poskytování 5 korun z každého nákupu Nadačnímu fondu Kapka naděje.

p2tikapkaJIŽ SPOLUPRACUJEME

Již od prvopočátku vzbudil projekt nemalý zájem a vstoupila do něj řada větších i menších internetových obchodníků.
Seznam zapojených firem a odkazy na portály sloužící k nákupu jejich produktů naleznete níže:

p2tikapkaINICIÁTOR PROJEKTU

Projekt Pětikapka vznikl na popud mediální agentury SABANERO s. r. o., která pro malé i velké společnosti poskytuje komplexní péči v oblasti reklamy. SABANERO nechce být pouze obyčejnou reklamkou, a proto je jedním z jejich cílů nejenom snaha pomoci firmám orientovat se ve světě reklamy, ale také hledat příležitosti, jak za přispění svých klientů dělat svět o něco lepším.

p2tikapkaZAPOJTE SE